Archive for Trend

digdirquivey

Digital Disruption

Dit boek richt zich vooral tot managers uit de industrie, sales, logistiek enz. Maar je mag nooit blind zijn voor tendenzen en hypes buiten het veld van onderwijs, vorming en werk. Immers de inzichten over de 4e industriële revolutie uitgelegd in dit boek zullen zeker nog in mindere of meerdere mate binnensluipen in de leefwereld van de L&D en vorming. Als we al niet zover zijn aangezien het boek 2 jaar geleden is geschreven. McQuivey benadert dus zoals gezegd de individuele managers om hen wakker te schudden. Een eerste hoofdstuk is het obligate "What is DD?". Daarna roept hij hen op de DD mindset te adopteren (2e hoofdstuk) en ernaar te handelen...