digdirquivey

Digital Disruption

18 jan , 2015  

Dit boek richt zich vooral tot managers uit de industrie, sales, logistiek enz. Maar je mag nooit blind zijn voor tendenzen en hypes buiten het veld van onderwijs, vorming en werk. Immers de inzichten over de 4e industriële revolutie uitgelegd in dit boek zullen zeker nog in mindere of meerdere mate binnensluipen in de leefwereld van de L&D en vorming. Als we al niet zover zijn aangezien het boek 2 jaar geleden is geschreven.

McQuivey benadert dus zoals gezegd de individuele managers om hen wakker te schudden. Een eerste hoofdstuk is het obligate “What is DD?”. Daarna roept hij hen op de DD mindset te adopteren (2e hoofdstuk) en ernaar te handelen (3e hoofdstuk). Met als vierde hoofstuk een aanzet tot zelfanalyse.

Je vindt heel wat voorbeelden van geslaagde transities van bedrijven die het digitale pad namen. Eigenlijk zit er een dubbele boodschap in:

  1. DD is een noodzaak. Shift or S(hr)ink
  2. Zet de (digitale) klant in het centrum en biedt hem wat hij wil.

En natuurlijk kan je altijd beroep doen op consultancy van de Forrester Research Group waar James McQuivey werkt. 😉

Algemeen zijn de reviews over dit boek eerder positief. Een korte weekend lezer dus met tip.

And what is in it for us?

  1. DD is een noodzaak. Shift or S(hr)ink
  2. Zet de (digitale) klant cursist-leerder-student in het centrum en biedt hem wat hij wil.

Logisch toch?

By: James McQuivey
Pages: 160
Posted on: 18 januari 2015
Posted by: ruben
Type: Trend


Comments are closed.

%d bloggers op de volgende wijze: