EduTools

Online tijdlijnen maken

5 jan , 2015  

obama

Hora ruit, tempus fluit. De tijd loert altijd om de hoek. In ieder vakdomein. Ik kan me al wel inbeelden wat leerkrachten/docenten (en hun leerlingen) kunnen doen met een internettool die visuele (!) tijdlijnen maakt. Enkele voorbeelden : geschiedenis (Napoleontische oorlogen, parlementaire democratie in Nederland …) techniek (geschiedenis van de Citroën …) literatuur (Nederlandse literatuurgeschiedenis,…) schilder- en bouwkunst (de 16e […]

, ,