Moving Boxes & Box Bundles eco-7

Mening

10 dozen handboeken

11 jan , 2015  

Laatst zette ik 10 volle dozen bij het oud papier. Op de 1e woensdag van de maand, weet je wel. Allemaal gesprokkeld op zolder en gesorteerd op de zondag ervoor.

Het was immers tijd om afscheid te nemen van de boeken en werkschriften van mijn kinderen. Een korte berekening leerde me dat ik voor 18 studiejaren lagere school en evenveel studiejaren middelbaar overgeleverd heb aan de papierophalers.

Het viel me echter op dat er honderden, zoniet duizenden bladen in de werkschriften ongebruikt, blanco, oningevuld, maagdelijk en smetteloos waren gebleven. Twee opties dus. Ofwel hebben mijn kinderen zeer weinig werk verricht ofwel waren deze duizenden bladzijden nodeloos tijdverdrijf in de ogen van de leerkrachten. Laat me toch maar kiezen voor de tweede optie aangezien de bijhorende kennis wel degelijk verwerkt is en de beoordeling ervan door dito leerkrachten wel degelijk resulteerde in rapporten en diploma’s.

Rest er dan de vraag waarom scholen en leerkrachten zoveel werkschriften opleggen en zich dan beperken tot pakweg een derde (!) van de inhoud. Anderzijds vond ik wel hopen extra fotocopies uit andere boeken en werkschriften. Dit betekent dus dat iedere leerkracht een werkschrift kiest (of opgelegd krijgt?) als uitvalsbasis en dit completeert volgens eigen inzichten.

Zou het niet anders kunnen? We leven immers in een digitale wereld waar je geen hele CD’s meer koopt maar enkel songs, waar je geen abonnement op de krant neemt maar betaalt per artikel of dossier, waar je geen collectie foto’s koopt maar via Shutterstock per afbeelding betaalt.

En dan is er nog de rol van de uitgeverij. Het waren steeds dezelfde marktspelers die ik 1 voor 1 in de papierdozen keilde. Er zit duidelijk een bewust marktmodel achter deze tonnen papier. Immers werkschriften als download ter beschikking stellen, is zeker een financieel verlies omdat deze moeilijk te beveiligen zijn. Dezelfde discussie woedde jaren geleden ook in de muziekbusiness.

Sinds enkele jaren verenigden die uitgevers zich om www.knooppunt.net op te richten. Deze plek biedt de leerkracht extra digitaal materiaal dat bij hun handboeken en werkschriften hoort.  Een downloadmodel à la iTunes en à la Shutterstock is het niet. Maar ik hoop dat dit niet lang meer op zich laat wachten.

Ik wil graag even nuanceren. Schrijven (werkschriften invullen) is een motorische activiteit die kennisverwerking ondersteunt. Scholieren zullen dus nog lang werkschriften gebruiken. Maar er kan toch ook veel meer gebeuren via digitale weg dan nu het geval is.

Tweede nuancering. Deze schriften zijn opgesteld in teamwerk. Dit is echt wel noodzakelijk om tot enige kwaliteit te komen.

Ik heb trouwens met veel aandacht de artikels van Wouter Smets en  Pedro De Bruyckere over dit onderwerp gelezen.

, ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers op de volgende wijze: